GANGILONGA

GANGILONGA
GANGILONGA

USISAHAU


Friday, June 23, 2017

VINYWAJI NA VYAKULA ASILI VYA IRINGA

Mdau mmoja ameshusha orodha ya vinywaji na vyakula asili vya Iringa...... Kivelege, Fingamba, Matondwe, Fibagila, Fibama, Ng`ing`i, Fitofu, Delega, Nyamufindi, Mukalifya, Nyamusa, Mutosi, Likayeva, Kilendi, Nyamidela, Ng`ande, Mangogo, Ng`alange, Hwipa, Nyadogi, Fwiwi, Mkunungu, Wuluva, Nyadundwe, Magulumelu, Muhaka, Nyambigili, Kihagi, Libuda, Madidi, Matangadasi, Mikapo, Ulyasungula, Mitundwa, Fipelemele, Isongi, Misombe, Imbadulanzese, Misaulwa, Misambalawe, Mapindigesi, Migola, Findokolyi, Miguhu (mikusu), Misasati, Mifudu, Finyataki, Lumwino, Mivengi, Mitowo, Luhavya, Luhagi, Mabelege, Myuva, Mang`eng`i, Fihwa, Ingadu,Wanzuki, Togwa, Macholo, Ulasi, Mkangafu, Na fyonzolo mbefili. 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here