VINYWAJI NA VYAKULA ASILI VYA IRINGA

Mdau mmoja ameshusha orodha ya vinywaji na vyakula asili vya Iringa...... Kivelege, Fingamba, Matondwe, Fibagila, Fibama, Ng`ing`i, Fitofu, Delega, Nyamufindi, Mukalifya, Nyamusa, Mutosi, Likayeva, Kilendi, Nyamidela, Ng`ande, Mangogo, Ng`alange, Hwipa, Nyadogi, Fwiwi, Mkunungu, Wuluva, Nyadundwe, Magulumelu, Muhaka, Nyambigili, Kihagi, Libuda, Madidi, Matangadasi, Mikapo, Ulyasungula, Mitundwa, Fipelemele, Isongi, Misombe, Imbadulanzese, Misaulwa, Misambalawe, Mapindigesi, Migola, Findokolyi, Miguhu (mikusu), Misasati, Mifudu, Finyataki, Lumwino, Mivengi, Mitowo, Luhavya, Luhagi, Mabelege, Myuva, Mang`eng`i, Fihwa, Ingadu,Wanzuki, Togwa, Macholo, Ulasi, Mkangafu, Na fyonzolo mbefili. 

No comments:

Post Top Ad

Powered by Blogger.